S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.

Potřebujete poradit? +420 775 299 772

kocarky.michael@centrum.cz

KONTAKTY

Kočárky Michael Brumov
J. Středovského 1078
763 31 Brumov-Bylnice
tel: +420 775 299 772
info.mj@centrum.cz
Zasíláme levně a rychle!
Udělejte si radost a nakupte výhodně!

TIPY

arr3Máme pro Vás nejlevnější dopravu za odeslaný balík na Vámi zvolenou adresu!  Příjemná novinka. Máme pro Vás nejlevnější dopravu!   Neplaťte za dopravu víc, než musíte!... arr3Invictus nejlepší kamarád pro město  Vše, co potřebujete, je láska a dobrý kočárek! Kočárek Invictus V-Print je perfektní, když... arr3Procházejte se s novým kočárkem Caretero Four  Je nádherné jít ven se svým dítětem. Ale máte starost, který kočárek vybrat, aby byl všude... arr3Tipy, aby kočárek vydržel jako novýKočárky jsou jedním z nejdůležitějších položek pro rodiče a jako většina forem dopravy, kočárek... arr3Nuna PeppNeříkáme, že dražší produkt je lepší, ale někdy je poměr kvality a ceny vynikající a náklady se... arr3Kombinovaný kočárek Coletto Florino  Chceme Vám představit Dětský kočárek Coletto Florino Carbon 2017/2018, který je určen pro děti od... arr3Správné nastavení rukojeti kočárku Kočárky jsou pro rodiče základním předmětem a používání kočárků se nemusí zdát tak obtížné.... arr3Kočárky Camarelo  CAMARELO je polský výrobce kočárků s více jak 20letou zkušeností na trhu. Kočárky se prodávají...

Reklamační řád kočárky
Reklamační řád kočárky
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek fyzické osoby Marta Juřicová, IČO 03854094, DIČ nejsem plátcem DPH. ŽL vydán Městským úřadem Valašské Klobouky.

Adresa: J. Středovského 1078, 763 31 Brumov-Bylnice(dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

ZÁRUKA A JAKOST

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je u nového zboží 24 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 

- věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 

- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

 

- věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Garantujeme, že veškeré vlastnosti a parametry uváděné na webu jsou pravdivé a zboží splňuje veškeré podmínky pro běžné užívání.

 

Pokud kupující reklamuje vadu do 6 měsíců od zakoupení, má se zato, že vada vznikla, již při prodeji produktu. Toto se nevztahuje na zboží, které zákazník sám poškodí ať omylem či úmyslně.

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kontrola zboží při převzetí

 

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu

 

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

 

Veškeré nesrovnalosti při převzetí od přepravce je třeba vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Uplatnění reklamace

 

Zboží je možné k reklamaci odeslat na adresu prodávajícího: Kočárky Michael, J. Středovského 1078, 763 31 Brumov-Bylnice

 

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží či jeho část (podvozek, korba apod.) Dále doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

 

Výluky

 

Záruční lhůta na prodaný výrobek se nevztahuje, pokud kupující provedl na výrobku jakékoliv úpravy, nebo pokud nedodržel návod k použití.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na hrubé poškození jakékoliv součásti kočárku. Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo roztržením, vytržením, nárazem, prasklé či zlomené klouby nebo části brzd a plastových částí) nešetrným a nesprávným používáním, přetěžováním, nepozorností a zanedbanou údržbou, přirozenou změnou barvy látkového potahu či povrchové úpravy konstrukce způsobenou vnějším vlivem (např. chemický posyp a následná koroze), na poškození či roztrhání zaviněné vlastníkem. Použité materiály jsou kovové s povrchovou úpravou, a to podléhá vnějším vlivům tedy i korozi, což jsou známky běžného užívání ne vady výrobku. Korozi předejdete tím, že vše pravidelně otíráte do sucha a jednou za čas promažete. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota při praní, použití aviváže, nevhodné a nedostatečné sušení, živelná pohroma). Záruka se nevztahuje na změnu barvy potahu kočárku zaviněné dlouhodobým stáním na slunci.

 

na opotřebení vzniklé běžným užíváním, např. drobné mechanické poškození potahu, laku konstrukce, pryžových obručí, zipů, vůle mezi pohyblivými částmi, oděr pryže z povrchu koleček, opotřebení ložisek kol. Tyto vady budou opraveny na účet spotřebitele včetně nákladů na dopravu. Opotřebení koleček či roztržení a ojetí pneumatik je způsobené dlouhodobým každodenním používáním kočárku nebo chybným nafukováním.


Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnut.

 

Testování závady

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

 

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

 

Shrnutí

 

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny, servisní doporučení a návod k použití, který dodáváme společně s kočárkem. Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu za podmínky, že bude kočárek používán v souladu se záručními podmínkami.

 

Záruční opravy provádí pouze výrobce, nebo jím pověřené servisní středisko.

 

Vady kočárku/ reklamace, které se objevily v záruční lhůtě, budou napraveny/ opraveny ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem po dni přijetí vadného zboží prodejcem

 

Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době ne na opotřebení výrobku.


Výrobek musí být používaný výhradně k účelům, pro který byl vyroben.

 

Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný.

 

Reklamovaný produkt je zapotřebí dodat k opravě co nejčistší, nevyčištěný a znečistěný výrobek nemusí být přijat k reklamaci.

 

V případě ztráty nákupního dokladu nebo záručního listu se nevystavuje duplikát

 

Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení dokladu s datem prodeje


Záruční lhůta a její podmínky jsou definovány a platné pouze pro Evropskou unii

 

Doba trvání uznané záruky se prodlužuje o dobu trvání opravy

 

Záruční lhůta na prodaný výrobek se nevztahuje, pokud kupující provedl na výrobku jakékoliv úpravy, nebo pokud nedodržel záruční podmínky

 

Výrobek odpovídá normě PN-EN 1888:2012

 

Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a není převeditelná na někoho jiného


Záruka se nevztahuje na hrubé poškození jakékoliv součásti kočárku.

 

Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo roztržením, vytržením, nárazem, vč. poškození v průběhu přepravy, prasklé či zlomené klouby nebo části brzd a plastových částí) nešetrným a nesprávným používáním, přetěžováním, nepozorností a zanedbanou údržbou, přirozenou změnou barvy látkového potahu či povrchové úpravy konstrukce způsobenou vnějším vlivem (např. chemický posyp a následná koroze), na poškození či roztrhání zaviněné vlastníkem.


Použité materiály jsou kovové s povrchovou úpravou, a to podléhá vnějším vlivům tedy i korozi, což jsou známky běžného užívání ne vady výrobku. Korozi předejdete tím, že vše pravidelně otíráte do sucha a jednou za čas promažete. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota při praní, použití aviváže, nevhodné a nedostatečné sušení, živelná pohroma). Záruka se nevztahuje na změnu barvy potahu kočárku zaviněné dlouhodobým stáním na slunci.

 

Záruka se nevztahuje na deformaci podvozku v důsledku jeho přetížení, nesprávného použití nebo použití k účelu, na který nebyl výrobek původně určen

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení rukojeti v důsledku běžného používání výrobku ani na mechanické poškození rukojeti.

 

Záruka se nevztahuje na odchýlení osy kol o úhel do 10%. Odchýlení směru jízdy zatíženého kočárku nesmí překročit 0,5 m na dráze 5 m. Uvedená skutečnost se netýká kočárků s natáčecími koly. Odchýlení směru jízdy může být způsobeno fungováním natáčecích kol a tím mohou být překročeny uvedené hodnoty.

 

Nárok nebude uznán na opotřebení vzniklé běžným užíváním, např. drobné mechanické poškození potahu, laku konstrukce, pryžových obručí, zipů, vůle mezi pohyblivými částmi, oděr pryže z povrchu koleček, opotřebení ložisek kol. Na roztržený, proděravělý nebo vytržený potah, vytržené upínací části, pásy a druky. Tyto vady budou opraveny na účet spotřebitele včetně nákladů na dopravu. Defekt kol, opotřebení koleček či roztržení a ojetí pneumatik je způsobené dlouhodobým každodenním používáním kočárku nebo chybným nafukováním


Záruka se nevztahuje na mírné vychylování kol, které nemá vliv na používání kočárku („osmičky“ kol, opotřebovaný či prodřený plášť kol nebo zvětšené středové otvory na kolech jako následek nadměrného používání)

 

Záruka se rovněž neuznává v případě, že výše uvedené záruční podmínky nebyly naplněny jiným způsobem. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. K reklamaci bude přijat pouze řádně vyčištěný výrobek!

 

Kočárek je určen pro maximální celkovou zátěž 15 kg. Nepřetěžujte jej, předejte poškození. Velmi nutné je kontrolovat všechny šrouby na kočárku a udržovat je v dotaženém stavu

 

Zatáčení kočárku není závada, jedná se o seřízení konstrukce nebo koleček. Vůle v kloubové rukojeti není závada. Nedostatečné mazání osiček kol, způsobuje opotřebení nebo poničení ložisek kol, kola se pak mohou viklat.


Brzdu promazávejte, prodloužíte tak životnost a funkčnost brzdy. Na orezlá, zarezlá (a tím tak nepohyblivá) či zlomená lanka se záruka nevztahuje! Na poničení brzdové páky se záruka nevztahuje.

 

Kočárkem se nesmí houpat do stran, může dojít k poškození podvozku k jeho prasknutí, rozviklání), k uvolnění nýtů podvozku. Kočárky jsou určené k převážení dětí, ne k houpání. Takové poškození nepodléhá záruční opravě.

 

Náklady na odeslání reklamace k poskytovateli záruky a od poskytovatele záruky k prodejci, resp. K uživateli výrobku hradí poskytovatel záruky v případě, že jde o oprávněnou reklamaci, uplatněnou během záruční lhůty. Náklady na odeslání v případě neoprávněné reklamace hradí uživatel výrobku.

 

POZOR! Záruční oprava může být z bezpečnostních důvodů spojena s výměnou nebo modifikací některých částí výrobku, způsobující změny jeho vzhledu nebo některých doplňkových funkcí bez předchozího souhlasu zákazníka. V takovém případě nemá zákazník právo vrácení peněz, příp. uplatnění slevy

 

Upozorňujeme zákazníky a plně se omlouváme, pokud dojde v průběhu prodeje tohoto výrobku k nějakým projektovým změnám, nicméně výrobce si tuto možnost vyhrazuje bez povinnosti o tomto dále informovat. Kolečka jsou dodávaná dle aktuální nabídky výrobce.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

Kupující

 

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Na vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

Zboží nezasílejte na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nemůže být přijato. Po obdržení reklamovaného zboží, jeho kontrole, a pokud byly splněny všechny výše uvedené podmínky, prodávající zajistí opravu či výměnu poškozeného zboží.

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Kočárky Michael, Středovského 1078, 763 31 Brumov-Bylnice

KONTAKTY

Kočárky Michael Brumov

Adresa: J. Středovského 1078

PSČ: 763 31 Brumov-Bylnice

Email: info.mj@centrum.cz

Telefon: +420 775 299 772

ODk2YzVhOT